http://www.kanyafarm.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 Home

 Facebook

 Visitor

 Product

 Gallery

 Webboard

 Contact

 English

สถิติ

เปิดเว็บ13/08/2009
อัพเดท07/07/2021
ผู้เข้าชม1,846,535
เปิดเพจ2,756,153

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาขนาดเล็กจนถึงขนาดโตจำหน่ายได้ หรือมีขนาดตามที่ตลาดต้องการ ขนาดของบ่อเลี้ยงขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรพร การจัดการ ประเภทของปลาที่เลี้ยง ชนิดของปลา การที่บ่อมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเลี้ยง เช่น บ่อขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับปลาที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปลาบึก ปลาสวาย เป็นต้น ส่วนบ่อที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเลี้ยงปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาสลิด ปลาไหล เป็นต้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย หรือต้องการเลี้ยงปลาแบบหนาแน่น เพราะถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่ถึงกับล้มเลิกกิจการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view
view