http://www.kanyafarm.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 Home

 Facebook

 Visitor

 Product

 Gallery

 Webboard

 Contact

 English

สถิติ

เปิดเว็บ13/08/2009
อัพเดท07/07/2021
ผู้เข้าชม1,896,349
เปิดเพจ2,838,235
การเติมน้ำหรือถ่ายน้ำ

การเติมน้ำหรือถ่ายน้ำ

ในระหว่างการเลี้ยงควรมีการเติมน้ำหรือถ่ายน้ำทุกๆ 10 วันโดยระดับน้ำจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอยู่ที่ระดับ 1.50 เมตรเมื่อกุ้งอายุได้ 60วัน ท......

อ่านต่อ
บ่อฟักไข่

บ่อฟักไข่

บ่อฟักไข่ หมายถึง บ่อที่ใช้ในกาฟักไข่ปลา มีทั้งเป็นบ่อดิน คอนกรีตและถังไฟเบอร์ ขนาดของบ่อต้องเหมาะสมกับชนิดของปลาที่จะเพาะพันธุ์ น้ำจะต้องมีคุณสมบัต......

อ่านต่อ
บ่ออนุบาล

บ่ออนุบาล

บ่ออนุบาล ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนภายหลังจากถุงไข่แดงยุบแล้ว จนถึงขนาดนิ้ว บ่ออนุบาลจะต้องมีสิ่งป้องกันศัตรูธรรมชาติที่จะมาทำลายสัตว์น้ำวั......

อ่านต่อ
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาขนาดเล็กจนถึงขนาดโตจำหน่ายได้ หรือมีขนาดตามที่ตลาดต้องการ ขนาดของบ่อเลี้ยงขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรพร การจั......

อ่านต่อ
บ่อพักและเก็บน้ำ

บ่อพักและเก็บน้ำ

บ่อพักและเก็บน้ำ เป็นบ่อที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำให้ตกตะกอน เพื่อไว้ใช้ในบ่อเพาะบ่อฟักไข่ บ่ออนุบาล และบ่ออื่น ๆ เนื่องจากน้ำธรรมชาติอาจมีตะกอน หร......

อ่านต่อ
บ่อพักหรือบ่อกักสัตว์น้ำ

บ่อพักหรือบ่อกักสัตว์น้ำ

บ่อพักหรือบ่อกักสัตว์น้ำ สร้างขึ้นเพื่อกักสัตว์น้ำ เพื่อรอการจำหน่าย หรือการปล่อยขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ต้องมีระบบไหลเวียนน้ำ และระบบอากาศที่ดี เพื่อช......

อ่านต่อ
บ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา

บ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา

บ่อเลี้ยงพ่อแม่ปลา ใช้สำหรับเลี้ยงปลาเพื่อทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ลักษณะบ่อเหมือนกับบ่อเลี้ยงปลาทั่วไป แต่ต้องมีความลึกและสภาพที่เหมาะสมกับพ่อแม่ปลาชนิดนั......

อ่านต่อ
รูปร่างของบ่อปลา

รูปร่างของบ่อปลา

รูปร่างของบ่อปลาจะมีผลกระทบต่อสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโตของปลา แต่จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของปลา ซึ่งปัจจัยที่เ......

อ่านต่อ
ความลึกของบ่อ

ความลึกของบ่อ

ความลึกของบ่อปลามีผลเกี่ยวข้องกับการจัดการบ่อปลา และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำในบ่อปล่ ถ้าบ่อตื้นเกินไป เมื่อเวลาแสงแดดส่องมีผลทำให้อุณหภูมิในน้ำสูง......

อ่านต่อ
พื้นก้นบ่อ

พื้นก้นบ่อ

พื้นก้นบ่อปลาควรสร้างให้มีความลาดเอียง เพื่อสะดวกในการระบายน้ำเข้าและระบายน้ำออก พื้นก้นบ่อควรมีความลาดเอียงไปทางทิศที่มีท่อระบายน้ำออก ประมาณร้อยละ 0......

อ่านต่อ
ขนาดของบ่อ

ขนาดของบ่อ

ขนาดของบ่อปลา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ ความต้องการของเกษตรกร และพื้นที่ในการสร้างบ่อ บ่อปลาที่ดีจะต้องมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ราคา......

อ่านต่อ
ระบบน้ำ

ระบบน้ำ

ระบบน้ำหลักในบ่อเลี้ยงปลาได้แก่ การระบายน้ำเข้า และระบายน้ำออก ทั้งาสองระบบควรกระทำด้วยเวลาสั้น ๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การระบายน้ำเข......

อ่านต่อ
คันบ่อ

คันบ่อ

คันบ่อหลายเป็นขอบเขตของบ่อปลา คันบ่ออาจทำเป็นถนน หรือทำเป็นแปลงปลูกผัก ผลไม้ หรือพืชอื่น ๆ แต่พืชตระกูลมะพร้าว และปาล์มไม่ควรที่จะปลูกที่คันบ่อ เนื่อง......

อ่านต่อ
view
view